REGULAMENT CONCURS ” Etichetele la control”

Posted by in Concurs on January 05, 2010

Regulamentul Oficial

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul este organizat si desfasurat de Romako Media, Sediu: Bucureşti, strada Ciuca Stefan nr. 65, sector 2, avand cod unic de inregistrare: 23191066 si inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/21362/2006, reprezentata de director general Pirsean Corina. Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public pe site-ul http://www.alimentatiecopii.ro/. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe http://www.alimentatiecopii.ro/ . SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Pentru obtinerea de informatii suplimentare va rugam sa trimiteti un email la contact@AlimentatieCopii.ro. pe intreaga durata a concursului, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI Concursul va fi lansat la data de 1 Aprilie 2011 si va dura pana la data de 30 Aprilie 2011. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Toate premiile prevazute in prezentul Regulament Oficial trebuie sa fie revendicate pana cel mai tarziu la data de 15 Mai 2011. Dupa aceasta data premiile nerevendicate sunt trecute in custodia organizatorului.


SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI Participantii la concursul ,,ETICHETELE LA CONTROL…’’ trebuie sa trimita la adresa contact@AlimentatieCopii.ro. raspunsul corect la intrebarea ,,Ale carui produs apartin ingredientele de azi?’’ . In fiecare vineri a lunii aprilie se va posta o lista cu ingrediente ale unui produs alimentar existent pe piata. Participantul va trimite raspunsul intrebarii de mai sus ,,Ale carui produs apartin ingredientele de azi?’’ pe adresa contact@AlimentatieCopii.ro. doar in saptamana cat lista cu ingrediente este online (perioada va fi trecute in textul concursului din pagina concursului).

Inscrierea in concurs a fiecarui participant va fi insotita in corpul e-mailului de urmatoarele date:

  • Nume si prenume copil
  • Varsta copil
  • CNP copil
  • Nume si prenume parinte
  • Adresa
  • E-mail
  • Nr telefon

Concursul se va desfasura pe toata perioda mentionata in pagina de concurs,  indiferent daca s-a mentionat de catre vreun participant raspunsul corect. Castigatorul va fi anuntat pe www. AlimentatieCopii.ro in data mentionata pe pagina de concurs. Persoana care a castigat odata in concurs, nu mai are dreptul de a castiga si a doua oara.

SECTIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR Toti castigatorii, conform celor mentionate in sectiunea 4, vor fi contactati conform informatiilor furnizate de acestia in formularul de participare la concurs. De asemenea, numele lor va fi postat pe site. Daca un castigator a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat deloc date de contact si nu poate fi contactat intr-un interval de o saptamana de la anuntarea lui, i se va retrage premiul si va fi reportat pentru castigatorul urmator. Daca castigatorul a fost contactat, in termen de maxim 2 saptamani acesta trebuie sa se prezinte la sediul Organizatorului pentru a intra in posesia premiului, dar nu mai tarziu de 15 Mai 2011. In caz contrar premiile nerevendicate sunt trecute in custodia organizatorului. Premiul se poate ridica dupa terminarea ultimei etape a concursului sau de la sediul organizatorului numai de parintele inscris in concurs pe baza unui proces verbal si a buletinului de identitate

 

SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare, ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Nu intra in responsabilitatea organizatorului, obligatia de a intretine corespondenta si a da explicatii participantilor la concurs cu privire la alegerea castigatorului. Castigatorul acestui concurs este primul participant care trimite raspunsul corect pe adresa contact@AlimentatieCopii.ro. . Validarea castigatorului se va face in functie de data si ora sosirii emailului cu raspunsul corect si datele cerute (Nume si prenume copil, Varsta copil, CNP copil, Nume si prenume parinte , Adresa, E-mail, Nr telefon) pe adresa contact@AlimentatieCopii.ro. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie, utilizare pentru premiile acordate. de ersoana care a castigat odata in concurs, nu mai are dreptul de a castiga si a doua oara.Nu intra in responsabilitatea organizatorului transportul premiului.

SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor si a membrilor familiilor de gradul I ai (copii, parinti, sot/ sotie) Romako Media si al furnizorului premiului. Inmanarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca numele castigatorilor, sa poata fi facute publice si utilizate gratuit in materiale audio, foto si video de catre Organizator. Castigatorii tuturor premiilor sunt de acord sa semneze o declaratie scrisa cu acest efect asa cum o cere Organizatorul. SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. Castigatorul va fi afisat pe site-ul http://www.alimentatiecopii.ro/ in conformitate cu prevederile Sectiunii 4 a prezentului Regulament oficial. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15). Prin simpla participare la concurs si trimiterea datelor personale la Organizator, sau prin comunicarea datelor personale pe site-ul http://www.alimentatiecopii.ro/, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI Prezentul concurs poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

SECTIUNEA 10. LITIGII Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti concurentii, pe site-ul http://www.alimentatiecopii.ro/si pe blogul http://blog.alimentatiecopii.ro/. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa trimiteti un mail la contact@AlimentatieCopii.ro., incepand cu data de 1 Aprilie 2011 si pana pe data de 15 Mai 2011. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

Mult succes tuturor!

Data – 1 Aprile 2011